Saturday, October 12, 2019

The English Patient :: essays research papers

The English Patient Auteur Michael Ondaatje (12 september 1943, Colombo ~ Sri Lanka) is een Canadese schrijver, hoewel er ook Engels, Nederlands, Tamil en Sinhalees bloed door zijn aderen stroomt. Toen hij negen was, verhuisde hij met zijn moeder, zuster en broer naar Londen. In 1962 emigreerde hij naar Canada, waar hij Engels en geschiedenis ging studeren. In zijn studietijd begon hij gedichten te schrijven en in 1967 verscheen zijn eerste dichtbundel ‘The Dainty Monsters’. De eerste tien jaar van zijn schrijverscarrià ¨re schreef Ondaatje alleen gedichten. Deze waren veelal surrealistisch, waarvan zijn debuut ‘The Collected Works of Billy the Kid: Left Handed Poems’ (1970) voor toneel werd bewerkt en tevens ontving hij hiervoor een prestigieuze Canadese literatuurprijs. Het is in feite een collage, waarin Ondaatje door middel van foto’s, gedichten, prozastukken, liederen en tekeningen een beeld schetst van Billy the Kid, de legendarische held van het Wilde Westen. Ondaatje b ewonderde de Canadese zanger en schrijver Leonard Cohen, zodoende schreef hij een monografie over hem in 1970. Zijn eerste roman ‘Coming to slaughter’ presenteerde hij in 1979, dat cinematografisch evenals poà «tisch mag worden genoemd. In deze levensschets van Buddy Holden, de trompettist waarmee de jazz begon, hanteerde Ondaatje dezelfde werkwijze als bij ‘The Collected Works of Billy the Kid: Left Handed Poems’. Zijn jeugd op Sri Lanka (destijds heette het nog Ceylon) in een geprivilegieerd milieu schilderde hij in een kleurrijke mengeling van autobiografische feiten en fictie in zijn boek ‘Running in the family’ (1982). Zijn rokkenjagende en dranklustige vader speelt hierin een belangrijke rol. De pijn van zijn scheiding en het ontdekken van nieuwe liefde worden uitvoerig beschreven in ‘Secular love’ (1984), dat bestaat uit een verzameling van liedachtige teksten. Het werk van Ondaatje is vrij lastig in te delen, aangezien hij voor een postmodernistische combinatie van stijlen heeft gekozen. Zijn immigrantenroman ‘In the skin of a lion’ (1987) gaat over klassenverschillen in de jaren twintig en dertig. Zoals in zijn eerdere werk, hanteerde hij hier opnieuw de collagetechniek, waarbij stukje bij beetje alle onderdelen toch op hun plaats in het grote geheel vallen. Gedurende een nachtelijke autorit wordt aan het dochtertje van zijn pas overleden vriendin het levensverhaal verteld van de Canadees Patrick Lewis. ‘In the skin of a lion’ was zijn meest populaire boek tot de verfilming van ‘The English Patient’ in 1997 voor een groot publiek. Zo ontstond er grote belangstelling voor deze roman uit 1992, over vier personen in een halfverwoeste Italiaanse villa aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.